ورود به ناحیه کاربری

Col3  • تلفن شرکت:                         35003274-051
                                                    051-35425578
  • مدیریت بازرگانی(قاسمیان):
                                                      09155191225
                                                      09039101300 

  • ارتباط از طریق پیامک:           10009155191225
  • آدرس:

        دفتر مرکزی: پارک علم و فناوری خراسان

  • آدرس پستی:
         مشهد-بولوار سجاد- خیابان امین-نبش امین شرقی2-پلاک28
  • کد پستی:                              9187934789نظر خواهینام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
وب سایت :
متن نظر :